Įteikti pasiūlymai dėl ŽIV ir LPI Programos priemonių